Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Světluška - Nadační fond českého rozhlasu

Projekt "Kvalitní a dostupné SPC Jihlava pro všechny"

I Speciálně pedagogické centrum Jihlava bude moci "svítit ve tmě".

Projekt "Kvalitní a dostupné SPC Jihlava pro všechny" je zaměřen na zvýšení dostupnosti a rozšíření služeb pro klienty se zrakovým postižením. Projekt je realizován za pomoci
Světluška - Nadační fond Českého rozhlasu. Vzhledem k narůstajícímu počtu klientů byla možnost vybudování dalších pracoven speciálních pedagogů a psychologa více než vítána. Podpora dosahuje částky bezmála 100 tisíc a pomůže nejen k pořízení vybavení, ale i nového diagnostického nástroje.

Projekt: "Hmat je pro mě klíčový"

Je důležité nezůstat pozadu s diagnostickými metodami a neustále se snažit o zlepšování úrovně poskytované péče. Díky projektu „Hmat je pro mě klíčový“ realizovaném za veliké pomoci Světluška - Nadační fond Českého rozhlasu jsme mohli získat komplexní metodu Tactual Profile Box pro klienty se zrakovým postižením od Koninklijke Visio z Nizozemska.

                                     

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru